Wstęp

Serwis Husariat.pl powstał z inicjatywy prywatnej i jego celem jest kojarzenie osób, które chciałyby wymieniać się ( usługami, nadwyżkami, innymi dobrami dalej zwanymi „ofertą”) z użyciem waluty Husar HSR, którego emitentem jest Narodowy Instytut Studiów Strategicznych.

Zadaniem serwisu nie jest uczestniczyć w transakcjach między użytkownikami i nie jest w tych transakcjach stroną. Nie pobieramy prowizji, ani nie ponosimy odpowiedzialności, za nieprzemyślane działania użytkowników.

Zasady korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu nie wymaga rejestracji, ale jest ona potrzebna, jeśli użytkownik chciałby publikować w nim ogłoszenia.
 2. Serwis pozwala wyświetlać ogłoszenia z uwzględnieniem odległości od użytkownika dokonującego wyszukiwania ofert. Dla działania tej funkcjonalności:

  a) wyszukujący może udostępnić lokalizację przeglądarki, albo wpisać dowolny adres od którego będzie obliczana odległość do osób umieszczających ogłoszenia (żadne z rozwiązań nie jest wymagane)

  b) osoba rejestrująca się w serwisie w celu dodania swojej oferty, musi podać jakiś orientacyjny adres* w celu zgeokodowania go i przypisania do profilu długości i szerokości geograficznej.

  sam adres nie jest zapisywany i nie jest nikomu pokazywany, natomiast, do profilu są przypisywane współrzędne geograficzne podanego adresu.
 3. Konto premium – rejestracja i dodawanie ogłoszeń jest darmowe, ale na publikację ogłoszeń jest nałożone ograniczenie. Użytkownik, którego suma oczekiwanych Husarów z wszystkich opublikowanych ofert przekroczy 200, musi założyć konto premium, które wiąże się z opłatą wysokości 20 HSR*. Konto premium zostaje uruchomione na okres roku od zaksięgowania płatności.

  ta wartość w przyszłości może ulec zmianie, ale wyłącznie dla nowych użytkowników albo dla tych, którym wygasło konto premium.
 4. Zabrania się publikowania treści budzących wątpliwości na gruncie moralnym, czy etycznym, albo o charakterze matrymonialnym. Podobnie treści budzące wątpliwości na tle obyczajowym mogą zostać usunięte, a konto zablokowane.
 5. Sposób kontaktowania się między wyszukującym ofert i umieszczającym ofertę, odbywa się poprzez formularz kontaktowy*.

  a) Adres kontaktowy umieszczającego ogłoszenie nie jest upubliczniany. Serwer pocztowy, przekaże treść formularza na podany przy rejestracji adres email.

  b) Wysłanie formularza przez zgłaszającego zainteresowanie ofertą, wymaga podania przynajmniej jednej informacji (e-mail lub numer telefonu) aby osoba która umieściła ofertę, mogła odpowiedzieć na próbę kontaktu. Serwis nie jest stroną komunikacji.

  oprócz danych kontaktowych i treści wiadomości, do informacji przekazywanych osobie umieszczającej ogłoszenie, zostanie dołączona ustalona odległość między użytkownikami, o ile wyszukujący wyraził zgodę na udostępnienie tych danych z przeglądarki. Ma to pomóc w określeniu czy obie strony są zainteresowane spotkaniem i wymianą.

Jeśli nastąpią jakieś zmiany w powyższym regulaminie, zarejestrowani użytkownicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową.

Notka autora:
Serwis jest moim prywatnym wkładem w działanie społeczności i mam nadzieję, że przyczyni się do czerpania większych korzyści z idei jaka przyświeca inicjatywie wprowadzenia Husara.

TODO Lista